Tại sao pháp luật thời Lý nghiêm cấm việc giết mổ trâu bò?

Tại sao pháp luật thời Lý nghiêm cấm việc giết mổ trâu, bò? là câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Sử 7 bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước.

Câu hỏi cụ thể như sau:

Tại sao pháp luật thời Lý nghiêm cấm việc giết mổ trâu, bò?     

A. Đạo Phật được đề cao, nên cấm sát sinh.     

B. Trâu, bò là động vật quý hiếm.     

C. Trâu, bò là động vật linh thiêng.     

D. Để bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

TRẢ LỜI:

Chọn đáp án: D

Giải thích: (SGK – 37): Nhà Lý cấm giết hại trâu, bò để bảo vệ sức kéo trong nông nghiệp, phát triển sản xuất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *